Công ty Cổ phần DOKATA 

Mã số thuế: 0105724962

Địa chỉ: Số nhà 9, khu phố Mới, TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Số điện thoại: 02462.538.333    

Email: dokata.org@gmail.com
Văn phòng đại diện Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 5, số 229 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy chính của DOKATA

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thường Xuân, Thanh Hóa